บริการให้เช่ากระเป๋าเดินทาง สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ 
ในราคาเริ่มต้นที่ 500 บาทต่อสัปดาห์